Ειδικά κτίρια

Ειδικά κτίρια για βιομηχανική χρήση και όχι μόνο. Δείγματα της εργασίας μας θα δείτε στις φωτογραφίες.